Leden Wijkplatform Elderveld

 

De volgende personen zijn lid van het wijkplatform:

Bewonersleden:
Vacature Voorzitter
Linda Klop, secretaris, tevens lid dagelijks bestuur
Goof Reijmers, penningmeester, tevens lid dagelijks bestuur
Daniëlle Onck-Peelen, tevens lid dagelijks bestuur
Rolf Hendriks, tevens lid dagelijks bestuur
Ruud Miechels, werkgroep Straat in Actie, tevens lid dagelijks bestuur
Ria Huls, werkgroep Groen & Milieu, tevens lid dagelijks bestuur
Marie Louise Peters, werkgroep helpende handjes
Leo van Mierlo,  Biologische tuinbouwvereniging
Gerjan Brands, bewonerscommissie vhv
Martin Hergarden, ver. Wie
Martin Patroza, ver. Wie
Bram Steen

Beroepskrachten:
Carla Butzelaar, wijkteam leefomgeving
Maren Wassenaar, wijkteam leefomgeving
Gerard Scheuter, Opbouwwerk Rijnstad
Ruart Riewald, politie
Kees Hin, stadsbeheer
Jereld Emanuel, ambulant jongerenwerk
Aynur Koc, jongerenwerk