Voorstellen WPF leden: Govert Reijmers (oud-lid)

Het Wijkplatform Elderveld heeft een groot aantal bewonersleden.

Govert Reijmers

Waarom ben je lid geworden van het Wijkplatform?

Govert verteld dat dit voortgevloeid is door zijn wijkwerk in een andere wijk. Het leek hem leuk om voor zijn eigen wijk wat te betekenen, eigenlijk om hier ook zoiets op te starten als vrijwilliger, een wijkpost. Hij is iemand die graag met andere mensen omgaat, een soort steunpaal voor de wijk.

Wat wil je bereiken?
Een soort wijkpost, een vraagbaak voor de mensen uit de wijk op vrijwillige basis.  Mensen op weg helpen met vragen over bijvoorbeeld tot wie ze zich moeten wenden voor het invullen van papieren, bij wie ze moeten zijn als er een probleem is van overlast door hangjongeren  enz.  Dit is helaas niet meer van toepassing, aangezien er tegenwoordig verschillende werkgroepen zijn die dit oplossen, onder andere de Sociale Wijkteams.

Hiermee is de laagdrempeligheid en daarmee de toegankelijkheid richting de gemeenteambtenaar een stuk minder geworden.

Het aantal vrijwilligers neemt af (want de gemiddelde leeftijd van de vrijwilliger is rond de 70 jaar volgens Govert) en de jongeren staan ook niet te trappelen om zich in te zetten voor de wijk. Ook is er steeds minder geld beschikbaar voor de wijken en dit zal in de toekomst alleen nog maar minder worden vrees ik.

Achtergrond informatie

Govert is 45 jaar getrouwd met Irene en heeft 3 dochters, waaronder een tweeling en 8 kleinkinderen. Hij heeft o.a. 16 jaar gewerkt bij het Gemeentemuseum, na wat andere jobs en hierna als ambtenaar van de gemeente Arnhem in Malburgen Oost. Hij is ca. 10 jaar lid van het Wijkplatform met een kleine onderbreking en heeft geholpen om de Biologische Tuinbouw Vereniging Elderveld op te richten.

Hij vindt dat het steeds moeilijker wordt als vrijwilliger te werken omdat het lijkt of je van alle kanten wordt tegengewerkt. Heel veel regeltjes en verschillende wegen die je moet bewandelen, allemaal heel verwarrend. Steeds meer vrijwilligers lopen weg en heel weinig jongeren, ik kan het niet echt positief meer inzien. Hij is bereidt om een hoop te doen, maar het valt niet mee.

Locatie