Weggevlogen: zwart drone vliegtuigje met rode propelllors en cockpit

<p>Laatst gezien naast de plas bij de korfbalvelden in Elderhof. Wie vindt het. Beloning 5 EUR. Henk Koetzier Medemblikhof 48 06 42144470</p>

Mijn leeftijdscategorie is: 
50-69 jaar
Status: 
Open

Er zijn nog geen aanmeldingen voor deze vraag/dit aanbod.