27 mei IVN Arnhem naar Fikkersdries

IVN Arnhem nodigt je uit om op zondag 27 mei te wandelen in Fikkersdries. Dit waterwingebied van drinkwaterbedrijf Vitens ligt ten zuidoosten van Driel en is vrij toegankelijk voor het publiek. Vitens onttrekt in 15 winputten grondwater aan de bodem en maakt hier drinkwater van voor de Betuwe en Nijmegen. Sinds 2003 wordt het gebied extensief beheerd. Het gras wordt (minstens) 2 keer per jaar gemaaid en afgevoerd met als doel de bodem minder voedselrijk te maken. Hierdoor ontstaan er bloemrijke graslanden. Ook in en langs de watergangen staan bijzondere plantensoorten, zoals twee soorten orchideeën, dotterbloem, holpijp en waterviolier.

Het gebied is rijk aan vlinders. Sinds april 2017 telt de Vlinderwerkgroep Arnhem hier systematisch (wekelijks) vlinders. De resultaten van de tellingen gaan naar de Vlinderstichting.

Tijdens de rondleiding besteden de natuurgidsen aandacht aan zowel de planten als aan de vlinders.

Deze gratis excursie is zeker een fietstocht waard en je hoeft niet te reserveren. Vanaf Driel en de N 837 (Elst – Heteren) bij de rotonde naar het zuiden een doodlopende weg in. Bij Langstraat rechts en al gauw ben je bij een beperkte parkeerruimte.

Vertrek is op 27 mei om 14.00 uur vanaf hoek Groene Woudsestraat / Langstraat te Driel (51°56'41.0"N 5°48'20.1"E). De wandeling duurt 1,5 tot 2 uur. 

Informatie over andere IVN-activiteiten is te vinden op ivn.nl/afdeling/arnhem.

Locatie