Arnhemmers overbruggen: Inspiraties uit Arnhemse buurten

Bent u geïnteresseerd in de manier waarop buurt- en wijkinitiatiefnemers (samen)werken in Arnhem? Of bent u zelf een betrokken Arnhemse inwoner die graag meer wil weten over de ervaringen van andere Arnhemmers bij het uitvoeren van ideeën en
plannen? Dan is deze bijeenkomst echt iets voor u!

Buurtinitiatiefnemers, wijkinitiatiefnemers en belangstellenden zijn welkom op woensdag 20 juni a.s. o m 19.30 uur in boerderijcafé De Hooijmaat. De bijeenkomst is het resultaat van een samenwerking tussen het BurgerServiceLab en de Leefbaarheidsalliantie Gelderland. Zij hebben in zes Arnhemse wijken ervaringen van initiatiefnemers opgehaald rond burgerbetrokkenheid en wat hierbij wel en niet werkt.

Programma

  • Opening: het delen van ervaringen van een aantal initiatiefnemers
  • Open space sessie waarin iedereen wordt uitgenodigd om mee te denken over verschillende thema’s die zijn opgehaald bij initiatiefnemers in Arnhem
  • Afsluiting met een hapje en een drankje

U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar stefharweg@zorgbelanggelderland.nl. Graag voor 6 juni aanmelden.
Graag tot ziens op 20 juni! Neem een belangstellende mee vanuit uw eigen buurt of wijk!


Het BurgerServiceLab en de Leefbaarheidsalliantie Gelderland

Locatie