Concept Visie Spoorgeluidmaatregelen

De komende jaren gaat ProRail geluidknelpunten langs het spoor in Nederland aanpakken en heeft hiervoor het Meerjarenprogramma Geluid (MJPG) opgesteld. Ook in Arnhem zijn een aantal knelpunten die worden onderzocht en zo nodig gesaneerd.

De gemeente heeft een concept Visie Spoorgeluidmaatregelen Arnhem opgesteld waarin zij voor de verschillende locaties wensen heeft opgeschreven voor de hoogte en de uitvoering van schermen. Ook andere maatregelen worden in de visie benoemd. Bij de verschillende maatregelen is telkens een afweging gemaakt tussen geluidsoverlast, gezondheid en zicht op de stad.

Gemeentelijke wensen

Hoe hoog eventuele schermen worden is nu nog niet duidelijk. ProRail wil wel rekening houden met de wensen van gemeenten. En daarvoor moeten zij een bestuurlijk vastgestelde stedenbouwkundige visie indienen, waaruit de voorkeur voor schermen van een bepaalde hoogte blijkt. De gemeente Arnhem heeft haar wensen voor maatregelen voor verschillende locaties neergelegd in de concept Visie Spoorgeluidmaatregelen.

De concept Visie Spoorgeluidmaatregelen

Als het nodig is om een locatie te saneren, dan wil Arnhem dat er eerst gekeken wordt naar maatregelen die het minst ingrijpend zijn voor de omgeving. Een voorbeeld is het vervangen van  houten dwarliggers door betonnen liggers, in plaats van geluidschermen plaatsen. Of misschien zijn minder hoge geluidschermen in combinatie met gevelmaatregelen mogelijk. De buitenruimte blijft dan wel belast met een hoger geluidniveau. De vraag is of dit acceptabel is of dat toch een hoger scherm de voorkeur heeft. Bij alle maatregelen is een goede balans tussen geluidsoverlast, gezondheid en zicht op de stad.

De knelpunten in Arnhem zijn:

  • 9 locaties gelegen tussen de Apeldoornsestraat en de Vosdijk;
  • -2 locaties in Wellenstein;
  • en een bij de Stratemakersveste (spoorwegovergang Arnhem Zuid).

Nabij Wellenstein en bij de Stratemakersveste (Arnhem Zuid) kunnen de te hoge geluidwaarden naar verwachting van ProRail met zogenaamde bronmaatregelen worden aangepakt. Geluidschermen zijn hier niet nodig. Bij de Schavenmolenstraat is naar verwachting sprake van een scherm circa 1,50 tot 2,00 meter hoog. Bij de overige locaties zal vermoedelijk sprake zijn van hogere geluidschermen.

Reageren voor 6 november a.s.

Voordat het college een besluit over de visie neemt, wil zij graag de mening van belanghebbenden weten. Uw mening kan aanleiding zijn om de visie aan te passen.

De volledige visie is te lezen op www.arnhem.nl/inwoners/wonen_en_milieu/lucht_en_geluid/geluid.

Tot uiterlijk 6 november a.s. kunt u een reactie sturen naar jan.buijs@arnhem.nl.

Locatie