De Waterdriehoek no 1 van december 1986

In december 1986 verscheen het eerste nummer van de Waterdriehoek. De Waterdriehoek was een uitgave van de huurdersvereniging De Driehoek, bedoeld voor de leden van deze huurdersvereniging. Doel was het informeren van de bewoners over wat er allamaal gebeurde in hun wijkdeel, o.a. een lopende rechtszaak over de hoogte van de huur.

Aanleiding voor de rechtzaak waren vooral de vochtproblemen in de woningen van Eusebius (nu Vivare) in de omgeving rond de Haarlemweg. Op verschillende plaatsen in de woningen waren vocht- en schimmelplekken. In eerste instantie werd dit geweten aan de bewoners zelf. Zij zouden te weinig ventileren. De huurdersvereniging was het hier helemaal niet mee eens en wijdt het probleem aan grondwater en water in de kruipruimtes en aan de mechanische ventilatie.

Ook al in 1984 werd geageerd tegen de huurverhoging. Leden van de vereniging stortten daarom het bedrag van de huurverhoging op de rekening van de vereniging in plaats van bij Eusebius. Meer dan 100 bewoners deden hier aan mee. De vereniging liet zich bijstaan door een advocaat en door de BOA (Huurdershuis). Ondertussen liet Eusebius door het bouwcentrum onderzoek doen naar de herkomst van de problemen. Daarna heeft een aannemer in opdracht enkele verbeteringen aangebracht.

In nr. 5 van april 1988 is te lezen dat de problemen nog steeds niet afdoende zijn opgelost. Wel werden nieuwe afzuigmotoren geplaatst en werden de gaten in de vloeren gedicht. In 1987 werd opnieuw de huurverhoging geweigerd. Nieuwe aandachtspunten waren de slechte riolering, herbestrating, verkeerssituatie, speeltuin en telefoonstoringen.

De redactie.