Drielsedijk 1

Reguliere aanvraag omgevingsvergunning: Drielsedijk 1

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere procedure van toepassing is.

Er is nog geen besluit genomen op de aanvraag; het genomen besluit wordt te zijner tijd bekendgemaakt. Daarmee heeft de publicatie van deze aanvragen een informatief karakter.

Indien u vragen heeft hierover kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Regio Arnhem (ODRA).

De ODRA is telefonisch bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 16.30 uur. Het telefoonnummer is (026) 377 16 00. Het e-mailadres is postbus@odra.nl.

 

Zaakid: 195253310

OLO-nummer: 3305339

Datum indiening: 10 november 2017

Omschrijving: realiseren horeca met terras voor fietsers en wandelaars van april t/m september

Adres: Drielsedijk 1

Activiteiten: strijd Gebr. gronden/bouww. met ruimtelijke ordening

Locatie