Gemeente Arnhem - Bussumstraat stilstaanverbod

 Het college van burgemeester en wethouders wil een verkeersbesluit nemen om:

het stilstaan te verbieden aan de oostzijde van de Bussumstraat, vanaf de aansluiting met de Hollandweg, tussen het tangentpunt en het einde van het trottoir.

 Aan de noordzijde van het betreffende deel van de Hollandweg is een fietspad in twee richtingen. Langs het trottoir aan de oostzijde van de Bussumstraat worden geregeld auto's geparkeerd. Elkaar passerende auto's moeten op elkaar wachten en uitwijken. Dat levert vooral voor fietsers hinder en verkeersonveilige situaties op. De gemeente krijgt hier geregeld klachten over en is door de werkgroep Hollandweg in de wijk Elderveld verzocht om verkeersmaatregelen te nemen.

 Zienswijzen:

Voordat het college een beslissing neemt, kunt u uw zienswijze kenbaar maken. Hiervoor heeft u de gelegenheid tot 12 april 2017. U kunt uw zienswijze bekend maken door een brief te sturen naar het college van burgemeester en wethouders, postbus 9200, 6800 HA Arnhem, o.v.v. zaaknummer: 123962. Als alle reacties bekend zijn, vindt er een belangenafweging plaats. Indien wordt overgegaan tot een definitief verkeersbesluit, wordt dat bekend gemaakt in de Staatscourant. Tegen een verkeersbesluit kan bezwaar worden gemaakt.

 

 

Gemeenteblad: d.d. 29 maart 2017

Locatie