Het Arnhemse AANjaagfonds..., goed bezig!

Vanaf 1 januari 2018 kunnen Arnhemmers die samen met buren willen werken aan het verduurzamen van een wijk, buurt of straat, in aanmerking komen voor ondersteuning vanuit het AANjaagfonds.

Vermindering van C02-uitstoot of verbetering van het klimaat

Het AANjaagfonds is bedoeld om actieve Arnhemmers te ondersteunen bij het verduurzamen van de omgeving. De enige voorwaarde is dat de actie op lokaal niveau moet leiden tot het verminderen van de CO2-uitstoot (energiebesparing of opwekking van duurzame energie) en/of tot verbetering vanhet klimaat.

AANjaagteam

Een ingediend idee wordt bekeken door een team van deskundigen, het AANjaagteam, dat in samenspraak met de gemeente zal beoordelen of het in aanmerking komt voor ondersteuning. Een AANjager wordt gekoppeld aan een initiatiefnemer en gaat helpen om het idee uit te voeren. Eventuele kosten worden daarbij vergoed uit het fonds.

Aanvragen

U kunt het fonds aanvragen vanaf 1 januari 2018 tot 1 juni 2019. Het AANjaagfonds wordt beheerd door de gemeente Arnhem en mogelijk gemaakt door financiering vanuit het EU-subsidieproject 'Climate Active Neighbourhoods'. Er is in totaal € 250.000,- in het fonds beschikbaar en hierbij geldt op = op!

Meer informatie

U kunt meer lezen op de website van Arnhem AAN. Direct contact opnemen kan via aanjagers@arnhemaan.nl of telefonisch via  026 20 22 672  met het Energie Loket Midden Gelderland (ELMG).

Arnhem AAN…, goed bezig!

Arnhem heeft stevige ambities als het gaat om besparing van energie en duurzame opwekking. Met de campagne 'ArnhemAAN, goed bezig' wordt inzichtelijk gemaakt welke goede initiatieven er in Arnhem al zijn. U vindt meer informatie over de energietransitie op de website, of bekijk de video waarin de ambities worden uitgebeeld.

Locatie