Kreet van mei

Het boeiende van ons klimaat vind ik dat het bij machte is vier seizoenen in één week te leveren.

 

Simon Carmiggelt. (1913-1987)

Nederlandse journalist, schrijver en dichter.
Publiceerde onder het pseudoniem Kronkel bijna 40 jaar dagelijks een cursiefje  in het dagblad Het Parool.

Locatie