Ontvangen reguliere aanvraag omgevingsvergunning: baanvak / spoorlijn Arnhem, Arnhem–Elst (7-3-16)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is.

Omschrijving: ontheffing geluidshinder en licht

wk 30: donderdag, 28-07-2016, 00:00 uur t/m maandag, 01-08-2016, 05:00 uur: Aanbrengen stabiliteitslaag onder het spoor + vernieuwen steenslag + herstellen schouwpad;

wk 50: zaterdag, 17-12-2016, 00:00 uur t/m maandag, 19-12-2016, 05:00 uur: Aanbrengen stabiliteitslaag onder het spoor + vernieuwen steenslag + herstellen schouwpad;

Locatie: baanvak / spoorlijn Arnhem, Arnhem–Elst

Zaakid: 195215193

Datum indiening: 7 maart 2016

INZIEN

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. Om een aanvraag digitaal in te zien kunt u contact opnemen met het loket Bouwen Wonen en Leefomgeving, Stadhuis, Koningstraat 38, Arnhem telefoon 0900-1809.

 

 Locatie