Ontvangen reguliere aanvraag omgevingsvergunning: Breezandpad 7 (22-2-16)

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is.

Omschrijving: bouwen van een basisschool naast de bestaande scholen

Datum indiening: 22 februari 2016

Zaakid: 195213904

Adres: Breezandpad 7

Activiteiten: Bouwen

INZIEN

De publicatie van de reguliere aanvragen omgevingsvergunning heeft een informatief karakter. Om een aanvraag digitaal in te zien kunt u contact opnemen met het loket Bouwen Wonen en Leefomgeving, Stadhuis, Koningstraat 38, Arnhem telefoon 0900-1809.

Locatie