Oproep vanuit het Wijkplatform Elderveld!!

Beste bewoners van Elderveld,

Het wijkplatform Elderveld beheert het budget dat door de gemeente Arnhem voor de wijk beschikbaar wordt gesteld. Van dit budget wordt veel gedaan. Er worden diverse werkgroepen mee gesteund en de actiepuntendie vanuit het Wijkactieplan komen worden hiermee betaald. Ook worden er bijdragen gegeven voor straatfeesten (zie hiervoor de voorwaarden op Elderveld.nl) en kunnen bewoners een aanvraag doen voor wijkinitiatieven. Over 2017 hebben wij nog budget over. Het wijkplatform wil dit graag ten goede laten komen aan onze wijk.

Heeft u wellicht nog ideeën voor Elderveld die u binnenkort ten uitvoer zou willen/kunnen brengen? U kunt hierbij denken aan een activiteit die u of uw vereniging voor de wijk of een bepaalde doelgroep uit de wijk wilt organiseren, of misschien wilt u iets aanschaffen voor de wijk. Laat het ons aub onderbouwd weten.

 

Wij zullen aan de hand van de ingediende plannen kijken wat haalbaar is, en wellicht kunt u iets moois realiseren met steun van het wijkplatform. Het betreft budget van 2017 en moet binnekort een bestemming krijgen, als de werkelijke uitgaven in 2018 zijn hoeft dat geen probleem te zijn.
Heeft u een leuk idee om iets te organiseren voor de wijk, voor een bepaalde doelgroep ofvoor de hele wijk?
Meldt dit dan AUB bij het wijkplatform. Via de pagina Elderveld.nl kunt u een aanvraag indienen voor financiële ondersteuning, maar als u eerst hulp wilt bij het ontwikkelen van het idee, kunt u ook bij ons terecht.

 

 

Het budget is er om voor de wijk te besteden. Laten we hier gebruik van maken!!!

 

Denkt u met ons mee?

Aanvragen kunt u sturen naar:
wijkplatform.elderveld@gmail.com

Locatie