Redactiestatuten

 

Redactiestatuten: Wijkplatform Elderveld

Artikel 1 - Doelstelling

De wijkwebsite is bedoeld om te informeren en te activeren in het werkveld van wijkaanpak en leefbaarheid in de wijk Elderveld.  De wijkwebsite is er op gericht om bewoners actief te laten participeren: het is een site van, voor en door de bewoners. 

Artikel 2 - Verantwoordelijkheden

 1. Wijkplatform Elderveld is de formele eigenaar van de wijkwebsite en is primair verantwoordelijk voor alle handelingen die nodig zijn om de website operationeel te houden. Daartoe draagt zij zorg voor hosting en onderhoud van een externe server en het beheer en het onderhoud van het content-managementsysteem.
 2. Wijkvereniging Elderveld is eigenaar van de domeinnaam Elderveld.nl en is verantwoordelijk voor het beheer van haar eigen onderdeel.
 3. Wijkplatform Elderveld draagt het inhoudelijk beheer van de website over aan de redactie wijkwebsite Elderveld. Deze geautoriseerde redactieleden controleren achteraf op het aangeboden materiaal. Daarmee worden de geautoriseerde redactieleden gedelegeerd eindverantwoordelijk voor de inhoud van de wijkwebsites.
  • de redactie draagt zorg voor de inhoud (content) van de website vanuit het oogpunt van bovengenoemde doelstellingen.
  • de redactie draagt zorg voor een goede kwaliteit van de inhoud van de website.
  • de redactie is verantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling van de website.
  • de redactie is verantwoordelijk voor het controleren of de gebruikers van de website zich aan de redactiestatuut houden.
  • de redactie stimuleert actieve bijdrage van bewoners en betrokken deskundigen.
  • de redactie is verantwoordelijk voor de promotie van het gebruik van de website.
 4. Ter ondersteuning van het inhoudelijk beheer begeleidt het opbouwwerk van Stichting Rijnstad de redactie.

Artikel 3 - Redacties

Als gevolg van de aan haar gedelegeerde verantwoordelijkheid zorgt de redactie voor de volgende taken

 1. Dat de website van content (alle inhoud van een website) voorzien wordt. Deels door daartoe zelf activiteiten te ontplooien, deels door andere wijkbewoners daartoe in de gelegenheid te stellen.
 2. Dat de wijkorganisatie de mogelijkheid krijgt om eigen informatie actueel te kunnen houden.
 3. Dat er regelmatig redactievergaderingen plaats vinden.
 4. Dat er geregeld in de wijk bekendheid wordt gegeven aan het bestaan van de website
 5. Dat er activiteiten ontplooid worden die het participeren van bewoners aan de wijkwebsite vergroten.
 6. Dat er een reglement van toegang, met in achtneming van de bij art.4 en art.5 genoemde regels, wordt opgesteld en bijgehouden.

Artikel 4- Toegang

 1. Gebruikers die zichzelf registreren kunnen gebruik maken van het hulpvraag en aanbod, het prikbord en reactiemogelijkheden die op de website gegeven worden mits zij de gedragsregels respecteren. Bij misbruik wordt de toegang door de redactie gewijzigd.
 2. Alle bewoners en beroepskrachten die in woord of beeld een bijdrage willen leveren aan de inhoud van de website kunnen de redactie verzoeken om toegang te krijgen tot de wijkwebsite als deelredacteur.
 3. Bewoners en beroepskrachten dienen zich daarvoor eerst aan te melden en te laten registreren bij de redactie.
 4. Alle deelredacteuren dienen eerst kennis genomen te hebben van het redactiestatuut en akkoord gaan met daarin genoemde doelen en regels.
 5. De redactie heeft te allen tijde met opgaaf van reden het recht om redacteuren en deelredacteuren de (verdere) toegang tot de website te weigeren.
 6. Iedere bewoner die een bijdrage levert aan de wijkwebsite is zelf (juridisch) verantwoordelijk en aansprakelijk voor wat hij of zij schrijft of afbeeldt.
 7. Een gebruiker is volledig en hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voortvloeit uit handelingen en gedrag van de gebruiker zelf.
 8. Wat op de wijkwebsite staat geschreven of afgebeeld vertegenwoordigt niet automatisch de mening of opvattingen van de redactie. De redactie kan slechts op het feit dat men publiceert aangesproken worden.

Artikel 5- Regels

Voor iedereen die toegang verleend wordt tot de website gelden de volgende regels

Gedragsregels

De hierna te noemen (soorten) berichten en gedragingen zijn niet toegestaan en/of verboden op de website pagina's en het forum en zullen worden verwijderd:

 • Haatdragende, tot haat aanzettende, discrimineerde, lasterlijke, pornografische, obscene, bedreigende uitingen en/of uitingen die als zodanig kunnen worden ervaren. Een gebruikersnaam, gebruikersafbeeldingen en door gebruikers geplaatste inhoud op het forum is aan dezelfde voorwaarden onderworpen.
 • Het is tevens niet toegestaan om commerciële berichtgeving voor bedrijven te doen op de wijkwebsite onder het prikbord ofwel hulpvraag en aanbod.
 • Gebruikmaking van schutting- en vloekwoorden en/of uitingen die als zodanig kunnen worden ervaren. Een gebruikersnaam, gebruikersafbeeldingen en door gebruikers geplaatste inhoud op het forum is aan dezelfde voorwaarden onderworpen.
 • Vermeldingen van of verwijzing naar onwaarheden, bijvoorbeeld middels een link naar een website.
 • Het bewust geven van foutieve en/of misleidende antwoorden en/of informatie middels een geplaatst bericht en/of in reactie op een geplaatst context.
 • Het verstoren van het forum door het meermaals plaatsen van hetzelfde bericht, het plaatsen van lege berichten en/of andere acties die het functioneren van het forum kunnen verstoren en/of ontregelen.
 • Het doen van reclame-uitingen voor, maar niet alleen uitgezonderd tot, goederen, diensten, en internetsites zonder hiervoor toestemming van de redactie te hebben.
 • Het lastigvallen van medegebruikers van het forum op het forum en/of andere locatie op de website.

Consequenties die kunnen volgen na het niet naleven van deze gedragsregels zijn bijvoorbeeld het permanent verbannen van de gebruiker van de website voor de wijkbewoners en beroepskrachten.

 

 

Geen anonieme artikelen

Op websites worden geen anonieme artikelen geplaatst. De geregistreerde gebruiker is verantwoordelijk  voor de inhoud daarvan.

Herkenbaarheid

Gebruik bij voorkeur alleen foto's met duidelijk herkenbare personen als de betrokkenen daarvan in kennis zijn gesteld. Met name wanneer foto's van kinderen worden gebruikt.

Inhoud

Produceer alleen informatie die past binnen de doelstelling van de website, namelijk te informeren over wijkaanpak en leefbaarheid in de wijk. Artikelen dienen in correct Nederlands geschreven te worden of ter correctie aan de redactie wordt aangeboden.

Niet kopiëren

Het is niet de bedoeling dat er stukjes uit andere media gekopieerd worden. Het is wel toegestaan om via andere media geïnspireerd te worden.

Indien toch stukjes uit andere media geplaatst worden dient vermeld te worden of de maker hiervan in kennis is gesteld in dat geval is vermelding van de bron voldoende

Alle rechten voorbehouden. Het overnemen van de content van Elderveld.nl is verboden zonder schriftelijke toestemming. Het copyright van de berichten van de gebruikers berust bij de individuele gebruiker.

Beschikbaarheid

Stel uw inloggegevens tot de website niet beschikbaar aan anderen.

Geen drugs

De redactie neemt geen links, berichten of banners/buttons op die het gebruik van drugs aanprijzen, in welke vorm dan ook.

Geen partijpolitieke advertorials

De redactie neemt geen berichten op die als hoofdinhoud hebben het expliciet aanprijzen of afkeuren van een bepaalde politieke partij of andere maatschappelijke organisatie.

Geen commerciële advertorials

De redactie neemt geen berichten op die als hoofdinhoud hebben het expliciet aanprijzen of afkeuren van bepaalde artikelen of waren.

Geen religieuze advertorials

De redactie neemt geen berichten op die als hoofdinhoud hebben het expliciet aanprijzen of afkeuren van een bepaalde godsdienst.

Goede smaak

De redactie neemt geen links, berichten of banners op die op enigerlei wijze tegen de goede smaak ingaan of een kwetsende strekking hebben. Bij twijfel beslist de (hoofd)redactie.