Security en Privacy Handhaving

Elderveld.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld en beveiligd. Elderveld.nl houdt zich in alle gevallen aan de eisen van de Wet bescherming persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet.

Verwerking van persoonsgegevens

Elderveld.nl legt gegevens over leden vast in een bestand, in kader van haar dienstverlening, wanneer u zich heeft ingeschreven op de website, gebruik maakt van het forum of anderszins contact heeft. Elderveld.nl gebruikt uw gegevens alleen voor de uitvoering van activiteiten die op uw initiatief zijn gestart of waarvoor u gevraagd bent mee te doen.

E-mail

Als Elderveld.nl u per e-mail informeert over activiteiten, is dit gebruik van het e-mailadres van de leden gebaseerd op de voorafgaande toestemming op basis van de Telecommunicatiewet.

Gebruik van cookies

Elderveld.nl maakt bij het aanbieden van haar dienst gebruik van cookies. Cookies is een eenvoudig klein bestandje met gegevens die op de harde schrijft van uw computer wordt opgeslagen. Deze cookies bevatten geen persoonsgegevens en worden enkel gebruikt om het gebruik van de site Elderveld.nl gemakkelijker te maken.

Elderveld.nl en andere websites

Op de website kunt u een aantal links naar andere websites treffen. Deze website zijn met zorg geselecteerd. Elderveld.nl draagt geen verantwoordelijkheid met ebtrekking tot de omgang van u persoonsgegevens door die websites. Lees hiervoor de privacy statement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Wijzigingen

Elderveld.nl behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacy statement. Als er wijzigingen zijn, wordt dit op de website aangegeven.

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over het privacybeleid van Elderveld.nl, dan kunt u deze richten aan: redactie.elderveld@gmail.com.