Staking streekbus- en treinvervoer op 4 januari

Update 2 jan 2018 17.00 uur

In de loop van donderdagochtend 4 januari wordt duidelijk wat de omvang van de staking gaat zijn. Een deel van de chauffeurs zal staken waardoor er donderdag vrijwel geen bussen zullen rijden. Het is mogelijk dat een aantal chauffeurs niet staakt en er dan op (zeer) onregelmatige basis toch wordt gereden. Dit geeft geen garantie dat je later op de dag met de bus ook weer terug kunt reizen.

We geven op deze pagina regelmatig een update over de stand van zaken. Dit is informatie op hoofdlijnen. Wij beschikken helaas niet over informatie op lijnniveau. Houd er in in ieder geval rekening mee dat het busvervoer in de regio ernstig ontregeld zal zijn.

Let op: in de media staat 'in Amsterdam wordt wel gereden'. Het stadsvervoer van GVB in Amsterdam rijdt inderdaad wel, maar de bussen van Connexxion niet.

Uitzonderingen tijdens deze staking:
de buurtbussen en het flexvervoer rijden donderdag 4 januari wel. Het kan echter wel zijn dat je met het flexvervoer naar een knooppunt wordt gebracht en dat daar vervolgens geen bussen verder rijden.

2 jan 2018 12.00 uur

Onze bussen en treinen zijn er om reizigers op een fijne, comfortabele manier van A naar B te brengen. Mogelijk lukt ons dit niet op 4 januari 2018. De vakbonden organiseren een landelijke staking. Houd er rekening mee dat jouw bus of trein deze dag helemaal niet rijdt. 

De werkgevers in het openbaar vervoer zijn met de vakbonden in gesprek over een nieuwe cao. De werkgevers zijn en blijven bereid om verder te onderhandelen. Er lag nog geen eindbod op tafel. De bonden hebben ervoor gekozen om de onderhandelingen af te breken en een staking te organiseren. Hier zijn onze reizigers de dupe van en dat vinden wij bijzonder vervelend. Wij adviseren in je planning rekening te houden met de mogelijkheid dat de bus of trein niet rijdt op 4 januari 2018.

Locatie