Van olifant tot verkeerslicht

Uit: Tien Jaar Spekcheque. Arnhem, Jos van Beek, 2004.
De olifantjes op de stoeptegels zijn verdwenen, ook de voetstappen liggen er niet meer. De route om kinderen in Elderveld veilig naar school te loodsen is door de tijd weggesleten. Is daarmee het in 1996 met een spekcheque beloonde initiatief een fisco gebleken?
Äbsoluut niet, vindt Albert Jan Johannes, voorzitter van de werkgroep Verkeer in de Wijk. "Het heeft er toe geleid dat we nu verkeerslichten hebben. Voor kinderen is het veiliger geworden."

De stedenbouwkundig architect heeft volgens hem zitten dromen toen hij de plattegrond van Elderveld inkleurde. "De looproutes komen telkens uit op een fietspad of op de weg. Eigenlijk is Elderveld gebouwd zonder voetpaden. Je eindigtsteeds in niks. Hartstikke onveilig voor schoolgaande kinderen. Scholen stoorden zich daar al 25 jaar aan."
Dus bedachten bewoners en scholen in 1996 een plan voor veilige schoolroutes, aangegeven door op de stoepen gespoten voetjes en olifantjes. Wijkplatform en gemeente financierden de zaak. Na 3 jaar zou de route worden geëvalueerd, want "met steeds andere kinderen op school veranderen de routes."Het kwam er niet van.

Wat er wel kwam waren verkeerslichten. "Op de hoek Bussemstraat-Hollandweg, de plek waar vroeger de olifantjes heen leidden", benadrukt Johannes. "Daar zijn vroeger kinderen aangereden." Hij wil maar zeggen: de schoolroute trok de gemeente over de streep om onveilige situaties aan te pakken. Dus zijn ze in Elderveld blij met de verkeerslichten. "Maar ook trots dat dit is gelujkt.".

Spekcheque 1996, 1500 gulden.

Note: De gemeente Arnhem heeft het vrijwilligerswerk hoog in haar vaandel staan. Daarom looft ze spekcheques uit voor mensen die zich op een bijzondere manier inzetten voor medebewoners, de wijk of hun stad. Iedereen kan zichzelf, iemand anders of een groep voordragen voor een spekcheque. Een deskundige jury van vrijwilligers beoordeelt alle inzendingen en bepaalt welke genomineerden een spekcheque ontvangen.De criteria waaraan de activiteiten moeten voldoen zijn eenvoudig. Allereerst moeten ze origineel zijn en een voorbeeld zijn voor de wijk. Daarnaast moet(en) de vrijwilliger(s) zelf het initiatief tot de activiteit genomen hebben. Verder moet de activiteit al uitgevoerd zijn of in ieder geval volop in uitvoering zijn. Iets wat nog niet uitgevoerd wordt, kan dus niet meedingen naar een prijs.
Voor informatie zie:  www.arnhem.nl/spekcheque