Vrijwilligers gevraagd

Het aanschaffen, onderhouden en uitlenen van materiaal aan bewoners is een leuke klus die door vrijwilligers wordt gedaan. De werkgroep Straat in Actie komt 1 keer in de week op dinsdagochtend bijeen.

Wij zoeken vrijwilligers die mee wil werken aan het bemensen van het spreekuur elke dinsdagochtend. Maar kunt u niet elke dinsdag dan is dat geen probleem.

Ook zoeken wij vrijwilligers die handig zijn in het onderhouden of maken van materiaal dat we kunnen uitlenen, zoals kinderspellen, kraampjes, en dergelijke.

Tenslotte zoeken we vrijwilligers die ons kunnen ondersteunen bij het maken van publiciteit. Denk aan het bijhouden van de website, het maken van flyers en posters, het zenden van berichtjes naar kranten, twitter of facebook, e.d.

Neem voor opgave en informatie contact met ons op:

tel. 06-36058389

email: straatinactieelderveld@gmail.com